Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Hanke

Mikä on SOKK?

Muodostamme hankkeessa Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun sekä sote-palvelujärjestelmän yksiköiden ja yritysten yhteistyönä sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskuksen (SOKK). Tehtävämme on rakentaa, toteuttaa ja koordinoida palvelujärjestelmässä tapahtuvaa monialaista käytännön opiskelua.

Edistämme SOKK-hankkeessa sotealojen ammattien välistä koulutusta rakentamalla monialaisia oppimisympäristöjä palvelujärjestelmään, kouluttamalla ohjaajia monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä kehittämällä digitaalisuutta käytännön koulutuksessa ammattien välisten tiimien työkaluna. Hankkeessa ovat mukana lääketieteen, hoitotieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön oppiaineet Itä-Suomen yliopistosta sekä sairaanhoitajien, sosionomien ja fysioterapeuttien koulutus Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Miksi halusimme perustaa SOKK-keskuksen?

Havaitsimme selvän tarpeen rakentaa monialaista koulutusta. Väestön ikääntyminen haastaa sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset työskentelemään entistä enemmän yhdessä asiakkaan tai potilaan voimavaroja ja toimintakykyä vahvistaen. Luonteva ammattien välinen työskentely edellyttää jo perusopintojen aikana toteutettua yhteistä oppimista. Sosiaali- ja terveysalojen toimijoiden yhteistyö luo perustan palveluketjujen kehittämiselle ja asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuuden ja osallistumisen vahvistamiselle.

Tarvitsemme ammattien välisen koulutuksen toimijoiden yhteenliittymän, SOKK-keskuksen. Työelämätarpeita palveleva koulutus edellyttää koulutuksen suunnittelemista ja toteutusta yhteistyössä työelämän kanssa. SOKK-hankkeen aikana suunnittelemme ja rakennamme monialaiset käytännönopetuksen oppimisympäristöt yhdessä julkisten ja yksityisten perustason palveluntuottajien sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Yritysyhteistyökumppanimme edistävät teknologian hyödyntämistä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Savon vahvuus on sosiaali- ja terveysalojen laaja koulutustarjonta. Oppilaitosten eri sote-alojen ja työelämän tiivis yhteistyö edistää vastaamista palvelujärjestelmän muutokseen ja parhaimmillaan lisää koulutuksen houkuttelevuutta.