Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Monialainen opetus digitaalisessa oppimisympäristössä

Suunnittelemme ja toteutamme hankkeessa monialaisen käytännönopetuksen mallin Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun sote-alojen yhteistyönä. Hankkeessa ovat mukana lääketieteen, hoitotieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön oppiaineet Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeuttien, sairaanhoitajien ja sosionomien koulutus Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Ammattien välisen oppimisen oppimisalustaksi rakennamme digitaalisen oppimisympäristön, jonne tuotamme monialaiseen oppimiseen liittyvää oppimateriaalia. Se toimii myös hankkeessa toteutettavan monialaisen käytännönopetuksen oppimisalustana. Edistämme hankkeessa uusien, monialaisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja opetusteknologisia innovaatioita. Työelämä (terveyskeskukset, KYS ja muut sotealojen työpaikat) on monialaisen käytännönopetus -mallin sekä digitaalisen oppimisympäristön suunnittelussa vahvasti mukana.