Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Monialainen oppimisympäristö KYSin akuuttiosastolle

Luomme hankkeessa monialaisen oppimisympäristön sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaan oppimiseen KYSin akuuttiosastolle. Osaston toiminnassa on keskeistä iäkkäiden potilaiden akuuttien sairauksien hoitaminen ja kotihoidon tukeminen. Lääketieteen, hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan opiskelijat vastaavat yhdessä hoidosta ja palvelusta muodostaen ohjaajien tukeman monialaisen tiimin.

Ammattien välisessä oppimisessa hyödynnämme yhteistä digitaalista oppimisympäristöä ja monialaiseen oppimiseen liittyvää oppimateriaalia. Edistämme hankkeessa digiteknologisten terveydenhuollon menetelmien ja tuotteiden testaamista yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten kanssa autenttisessa oppimisympäristössä.

Rakennamme oppimisympäristön yhteistyössä työelämän (KYSin akuuttiosasto ja KYS), Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnämme kansallisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia monialaisesta käytännönoppimisesta.