Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Monialaisia oppimisympäristöjä perusterveydenhuoltoon

Rakennamme peruspalveluihin monialaisia oppimisympäristöjä yhdessä sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon kanssa. Pilotoimme SOKK-käytännönjakson Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Kysterin Koillis-Savon yksikössä Rautavaaralla, Päihdepalvelusäätiössä Kuopiossa sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä marraskuussa 2021.

Oppimisympäristöjen keskeinen tavoite on lisätä monialaista yhteistyöosaamista paljon sote-palveluja tarvitsevien asiakkaiden hyväksi. Yhtenä tavoitteena on edistää etäyhteyden käyttöä ammattien välisessä asiakastyössä. Parannamme oppimisympäristöissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista palvelujen toteuttamisessa teknologia-avusteisesti myös väljästi asutuille alueille.