Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Monialaisia oppimisympäristöjä perusterveydenhuoltoon

Rakennamme monialaisen perusterveydenhuollon käytännönopetuksen nykyisten oppimis- ja harjoittelujaksojen pohjalta yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Pilotoimme opiskelumallin Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Päihdepalvelusäätiössä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ja Kysterin liikelaitoksessa. Yhteistoiminnassa pyrimme ideoimaan ja hyödyntämään olemassa olevaa terveysteknologiaa Living lab -menetelmän mukaan.

Oppimisympäristöjen keskeinen tavoite on lisätä monialaista yhteistyöosaamista paljon sote-palveluja tarvitsevien asiakkaiden hyväksi. Oppimistavoitteena on etäyhteyden käytön hyödyntäminen ammattien välisessä asiakas- ja potilastyössä. Parannamme oppimisympäristöissä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista palvelujen toteuttamisessa teknologia-avusteisesti myös väljästi asutuille alueille.