Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Opi ohjaajaksi -koulutus

Opi ohjaajaksi –koulutus on monialaisen käytännön opiskelijaohjauksen koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitettu työelämän ohjaajille. Opi ohjaajaksi -koulutus toimii samalla ammattien välisen työskentelyn täydennyskoulutuksena palvelujärjestelmän ammattilaisille.

Täydennyskoulutuksella lisäämme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, KYSin ja peruspalveluiden välillä. Opi ohjaajaksi -koulutuksella edistämme digitaalisten koulutusten hyödyntämistä monialaisen osaamisen rakentamisessa. Käynnistämme ohjaajakoulutuksen pilotoinnin yhteistyökumppaneidemme kanssa syyskuussa 2021.

Opi ohjaajaksi –koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka sisältävät aiheeseen liittyvää ydinsisältöä sekä täydentävää sisältöä. Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomina, itseohjautuvina verkko-opintoina.

Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikassa (2 op) käsitellään monialaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä, eri sote-ammattilaisten rooleja palvelujärjestelmässä, monialaisen käytännönohjauksen lähtökohtia ja ohjauksen pedagogiikkaa. Opintojakson jälkeen ohjaaja saa valmiudet monialaisen käytännönopetuksen ohjaamiseen. Jaksolla voi arvioida myös oman monialaisen yhteistyön osaamisen.

Digitaaliset käytännönohjauksen oppimisympäristöt (2 op) opintojaksolla perehdytään monialaisen käytännönjakson opiskelijoiden perehdytyksen, palautteenannon, reflektoinnin ja arvioinnin ohjaamiseen digitaalisilla työkaluilla. Jaksolla tutustutaan yleisesti saataviin ja laajasti käytössä oleviin digitaalisiin työkaluihin sekä opastetaan niiden käyttöominaisuuksiin. Opintojaksolla ohjaaja saa valmiudet käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja käytännönohjauksen eri vaiheissa.

Monialaiset ohjauksen verkostot (1 op) opintojakso käsittelee monialaista palvelujärjestelmää sekä organisaatioiden ja palvelujärjestelmän näkökulmaa monialaisuuteen ja verkostoyhteistyöhön. Opintojakson jälkeen ohjaaja saa valmiudet toimia monialaisissa palvelujärjestelmissä ja verkostoyhteistyössä.

Näiden lisäksi voimme hankkeen aikana toteuttaa räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja monialaisesta käytännönohjauksesta yhteistyökumppaneille tarpeen mukaan.

Beigellä taustalla kuvattuna Opi ohjaajaksi -koulutuskokonaisuus, joka koostuu kolmesta opintojaksosta. Ylhäällä vasemmalla lukee jakson nimi Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka, jonka alla on piirretty kuva kädestä, jossa on palapelin pala ja alla lukee valmiudet ohjata monialaisia käytännönjaksoja. Keskellä ylhäällä lukee jakson nimi Digitaaliset käytännönohjauksen oppimisympäristöt, jonka alla on piirretty kuva, jossa tietokoneen näppäimistö on yhdistettynä pilvenhattaraan ja alla lukee valmiudet käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja. Ylhäällä oikealla lukee jakson nimi Monialaiset ohjauksen verkostot, jonka alla on piirretty kuva pallosta, jonka ympärillä on toisiinsa yhdistyviä ihmishahmoja ja alla lukee valmiudet toimia ohjaajana monialaisessa palvelujärjestelmässä.

Opi ohjaajaksi -koulutuskokonaisuus.