Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Opi ohjaajaksi -koulutus

Opi ohjaajaksi –koulutus on monialaisen käytännön opiskelijaohjauksen koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitettu työelämän ohjaajille. Opi ohjaajaksi -koulutus toimii samalla ammattien välisen työskentelyn täydennyskoulutuksena palvelujärjestelmän ammattilaisille.

Täydennyskoulutuksella lisäämme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, KYSin ja perusterveydenhuollon välillä. Opi ohjaajaksi -koulutuksella edistämme digitaalisten koulutusten hyödyntämistä monialaisen osaamisen rakentamisessa.

Opi ohjaajaksi –koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka sisältävät aiheeseen liittyvää ydinsisältöä sekä täydentävää sisältöä. Koulutuskokonaisuus toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomina, itseohjautuvina verkko-opintoina.

Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikassa (2 op) käsitellään monialaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä, eri soteammattilaisten rooleja palvelujärjestelmässä, monialaisen käytännönohjauksen lähtökohtia ja ohjauksen pedagogiikkaa. Opintojakson jälkeen ohjaaja saa valmiudet ammattien välisen käytännönopetuksen ohjaamiseen. Jaksolla voi arvioida myös oman monialaisen yhteistyön osaamisen.

Digitaaliset käytännönohjauksen oppimisympäristöt (2 op) opintojaksolla perehdytään monialaisen käytännönjakson opiskelijoiden perehdytyksen, palautteenannon, reflektoinnin ja arvioinnin ohjaamiseen digitaalisilla työkaluilla. Jaksolla tutustutaan yleisesti saataviin ja laajasti käytössä oleviin digitaalisiin työkaluihin sekä opastetaan niiden käyttöominaisuuksiin. Opintojaksolla ohjaaja saa valmiudet käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja käytännönohjauksen eri vaiheissa.

Monialaisen ohjauksen verkostot (1 op) opintojakso käsittelee monialaista palvelujärjestelmää sekä organisaatioiden ja palvelujärjestelmän näkökulmaa monialaisuuteen ja verkostoyhteistyöhön. Opintojakson jälkeen ohjaaja saa valmiudet toimia monialaisissa palvelujärjestelmissä ja verkostoyhteistyössä.

Näiden lisäksi voimme hankkeen aikana toteuttaa räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja monialaisesta käytännönohjauksesta yhteistyökumppaneille tarpeen mukaan.