Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Yhteystiedot

Pekka Mäntyselkä

SOKK-hankkeen vastuuhenkilö

Yleislääketieteen professori

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

pekka.mantyselka@uef.fi

Projektiryhmä

Henna Saari

SOKK-hankkeen projektipäällikkö

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

henna.saari@uef.fi

Taru Kekoni

Yliopistonlehtori, YTT

Yhteiskuntatieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto

taru.kekoni@uef.fi

Anna Miettinen

Yliopisto-opettaja, YTM

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

anna.miettinen@uef.fi

Ari Haaranen

Yliopistonlehtori, TtT, AmO

Hoitotieteen laitos

Itä-Suomen yliopisto

ari.haaranen@uef.fi

Anne Huovinen

SOKK-hankkeen koordinaattori Savoniassa

Hoitotyön lehtori, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

anne.huovinen@savonia.fi

Tiina Mäkeläinen

Hoitotyön lehtori, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

tiina.makelainen@savonia.fi

Anu Kinnunen

Fysioterapian lehtori, TtM, EO

Savonia-ammattikorkeakoulu

anu.kinnunen@savonia.fi

Raimo Kääriäinen

Fysioterapian lehtori, OMT, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

raimo.kaariainen@savonia.fi

Mira Polón

Lehtori, YTM

Sosiaali- ja terveysala, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulu

mira.polon@savonia.fi