Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Yhteystiedot

Pekka Mäntyselkä

SOKK-hankkeen vastuuhenkilö

Yleislääketieteen professori

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

pekka.mantyselka@uef.fi

Projektiryhmä

Henna Saari

SOKK-hankkeen projektipäällikkö

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

henna.saari@uef.fi

SOKK-hankkeen tiimi.

Kuvassa seisomassa vasemmalta alkaen Anna Miettinen, Raimo Kääriäinen, Anu Kinnunen, Mira Polón, Tiina Mäkeläinen ja Ari Haaranen. Istumassa vasemmalta alkaen Taru Kekoni, Henna Saari, Pekka Mäntyselkä ja Anne Huovinen. Kuva: Viestintä/UEF.

Anne Huovinen

SOKK-hankkeen koordinaattori Savoniassa

Hoitotyön lehtori, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

anne.huovinen@savonia.fi

Aino-Maija Eloranta

Kliininen opettaja, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

aino-maija.eloranta@uef.fi

Ari Haaranen

Yliopistonlehtori, TtT, AmO

Hoitotieteen laitos

Itä-Suomen yliopisto

ari.haaranen@uef.fi

Taru Kekoni

Yliopistonlehtori, YTT

Yhteiskuntatieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto

taru.kekoni@uef.fi

Raimo Kääriäinen

Fysioterapian lehtori, OMT, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

raimo.kaariainen@savonia.fi

Anna Miettinen

Yliopisto-opettaja, YTM

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

anna.miettinen@uef.fi

Tiina Mäkeläinen

Hoitotyön lehtori, TtM

Savonia-ammattikorkeakoulu

tiina.makelainen@savonia.fi

Mira Polón

Lehtori, YTM

Sosiaali- ja terveysala, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulu

mira.polon@savonia.fi

Anu Ruusunen

Yliopistonlehtori, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto

anu.ruusunen@uef.fi